दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
धातूमुर्ती प्रतिष्ठा विधि
८५
   

संस्कृत विभाग : स्मार्त - विधी