दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
पंचायतन विधि
१५
   

संस्कृत विभाग : स्मार्त - विधी