दुर्मिळ कागदपत्रे  

   

संस्कृत विभाग - स्मार्त - विधी

घटस्फोट विधि
प्रत्यंगीरासूक्त विधि
१५
अश्वयोगनयन विधि
१३
ब्रम्हकुर्च विधान
१६
पंचायतन विधि
१५
पुरश्चर विधि
२२
   

संस्कृत विभाग : स्मार्त - विधी