दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
दुर्गतीतरणम्
६१८ स्तो-८०
   

संस्कृत विभाग : स्तोत्र - संस्कृत  

   लक्ष्मीस्तोत्र - ४
   ललित स्तोत्र - ५
   स्मृत्यर्थसार - १४
   विष्णू अठ्ठाईसनाम स्तोत्र - २०
   अच्युताष्टक - शंकराचार्य - ६१८ स्तो-१
   अन्नपूर्णा स्तुती - ६१८ स्तो-२
   अपराध स्तोत्र व मुकुंदाष्टक - ६१८ स्तो-३
   अपराध स्तोत्र - ६१८ स्तो-४
   अपराध सुंदर स्तोत्र - ६१८ स्तो-५
   अपामार्जन स्तोत्र - क-हाड  - ६१८ स्तो-६
   अपामार्जन स्तोत्र - ६१८ स्तो-७
   विष्णुरपामार्जन स्तोत्र - ६१८ स्तो-९
   षडक्षर स्तोत्र व आनंदलहरी -६१८ स्तो-१०
   आनंदतीर्थस्तव - ६१८ स्तो-११
   वामनकृत आरती - ६१८ स्तो-१२
   इन्द्राक्षी स्तोत्र - ६१८ स्तो-१३
   इन्द्राक्षी स्तोत्र - ६१८ स्तो-१४
   इन्द्राक्षी स्तोत्र - ६१८ स्तो-१५
   उपमन्युकृत शंकर स्तोत्र - ६१८ स्तो-१६
   मंगलस्तोत्र ऋणनाशक - ६१८ स्तो-१७
   केशवादीचतुर्विशतिमूर्ती निर्णायक श्लोक- 
    (बोपदेवकृत) - ६१८ स्तो-१८
   कार्तविर्य स्तोत्र - ६१८ स्तो-१९
   कार्तविर्यार्जुन स्तोत्र - ६१८ स्तो-२०
   कार्तविर्यार्जुन स्तोत्र - ६१८ स्तो-२१
   कार्तविर्यार्जुन स्तोत्र - ६१८ स्तो-२२
   कार्तविर्य स्तोत्र - ६१८ स्तो-२३
   कालभैरवाष्टक - ६१८ स्तो-२४
   कालभैरवाष्टक - ६१८ स्तो २५
   काशीविश्वेश्वर स्तोत्र - ६१८ स्तो २६
   श्रीकृष्णकर्णामृत स्तोत्र - ६१८ स्तो-२७
   खड्गमाला स्तोत्र - ६१८ स्तो-२८
   गजेंद्र मोक्ष - ६१८ स्तो-२९
   गजेंद्र मोक्ष - ६१८ स्तो-३०
   गजेंद्र मोक्ष - ६१८ स्तो ३१
   गजेंद्र मोक्ष - ६१८ स्तो ३२
   गजेंद्र मोक्ष - ६१८ स्तो-३३
   गजेंद्र मोक्ष (त्रुटीत) - ६१८ स्तो-३४
   गणेशस्तव राज - ६१८ स्तो-३५
   गणपती स्तोत्र - ६१८ स्तो-३६
   गणपती स्तोत्र - ६१८ स्तो - ३७
   गणपती स्तोत्र - ६१८ स्तो - ३८
   गणपती स्तोत्र - ६१८ स्तो - ३९
   गणेशभुजंग स्तोत्र - ६१८ स्तो  -४०
   गायत्री स्तोत्र - ६१८ स्तो-४१
   गायत्री स्तोत्र - ६१८ स्तो-४२
   श्रीगुरुवर गुरु पीयुष लहरी - ६१८ स्तो-४३
   गुरुरोष्टक - ६१८ स्तो-४४
   गुरुअष्टक - ६१८ स्तो-४५
   गुरु स्तोत्र व गुरुगीता स्तोत्र - ६१८ स्तो-४६
   श्रीगुरु स्तोत्र - ६१८ स्तो-४७
   गोपाळ चैतन्याष्टक - ६१८ स्तो-४८
   गोविंद स्तोत्र - ६१८ स्तो-४९
   गोविंद दामोदर माधवेती - ६१८ स्तो-५०
   गौदिद शंक - ६१८ स्तो-५१
   गंगा तरंगमाला (संपूर्ण) - ६१८ स्तो-५२
   गंगाध्यान - ६१८ स्तो-५३
   वाल्मिकी विरचित गंगाष्टक - ६१८ स्तो-५४
   गंगाष्टक स्तोत्र - ६१८ स्तो-५५
   वाल्मिकी गंगाष्टक - ६१८ स्तो-५६
   गंगाष्टक स्तोत्र - ६१८ स्तो-५७
   गंगास्तवरत्नहार (लक्ष्मणाचार्य) - ६१८ स्तो-५८
   गंगा स्तोत्र (त्रुटीत) - ६१८ स्तो - ५९
   गंगा स्तोत्र - ६१८ स्तो-६०
   गंगास्नान प्रतिनिधी स्तोत्र - ६१८ स्तो-६१
   गंगा लहरी - ६१८ स्तो-६२
   चर्पटपंजरीका स्तोत्र - ६१८ स्तो-६३
   चर्पटपंजरीका स्तोत्र - ६१८ स्तो-६४
   श्रीचंडीकुच पंचाशिका - ६१८ स्तो-६५
   जीतंती स्तोत्र - ६१८ स्तो-६६
   ज्वरशांती स्तोत्र - ६१८ स्तो-६७
   त्रिपुरसुंदरी - ६१८ स्तो-६८
   त्रिपुरसुंदरी पारायण - ६१८ स्तो-६९
   त्रिवेणीस्तोत्र - ६१८ स्तो-७०
   दत्तात्रय स्तवराज - ६१८ स्तो-७१
   दत्तात्रय स्तवराज - ६१८ स्तो-७२
   दत्तात्रेय स्तोत्र - ६१८ स्तो-७३
   दत्तात्रेय स्तोत्र - ६१८ स्तो-७४
   दारीद्र्य दहन स्तोत्र - ६१८ स्तो-७५
   दारिद्र्यविदारण स्तोत्र - ६१८ स्तो ७६
   द्वादश स्तोत्र - ६१८ स्तो-७७
   आनंदतीर्थ - द्वादशस्तोत्रे - ६१८ स्तो-७८
   आनंदतीर्थ - द्वादशस्तोत्रे - ६१८ स्तो-७९
   दुर्गतीतरणम् - ६१८ स्तो-८०
   दुर्गास्तोत्र - ६१८ स्तो-८१
   दुर्गा स्तोत्र - ६१८ स्तो-८२
   दुर्गा स्तोत्र - ६१८ स्तो-८३
   दुर्गा स्तोत्र - ६१८ स्तो-८४
   अपराध स्तोत्र - ६१८ स्तो-८५
   देवी महोत्सव - ६१८ स्तो-८६
   देवी सुक्त - ६१८ स्तो-८७
   श्रीमच्छकराचार्य - देहशोधन - ६१८ स्तो-८८
   गोविरेंद्र विरचित - निर्वाणषक - ६१८ स्तो-८९
   नर्मदाष्टकम् - ६१८ स्तो-९०
   नर्मदा स्तोत्र - ६१८ स्तो-९१
   नवग्रह स्तोत्र यंत्र - ६१८ स्तो-९२
   नवग्रह स्तोत्र यंत्र - ६१८ स्तो-९३
   नवग्रह स्तोत्र - ६१८ स्तो-९४ 
   नवरत्नमाला स्तोत्र - ६१८ स्तो-९५
   नाभीविद्या महात्म्य - ६१८ स्तो-९६
   नारदीय स्तोत्र - ६१८ स्तो-९७
   नारायण वर्म - ६१८ स्तो-९८
   नारायण वर्म - ६१८ स्तो-९९
   नारायण वर्म - ६१८ स्तो-१००
   नृसिंह स्तोत्र - ६१८ स्तो-१०१
   नृसिंहध्यानम् - ६१८ स्तो-१०२
   नैवेद्य स्तोत्र - ६१८ स्तो-१०३
   पुष्पांजली स्तोत्र (श्रीधराचार्य) - ६१८ स्तो-१०४
   पंचमुखी हनुमान स्तोत्र - ६१८ स्तो-१०५
   पंचमुखी हनुमानकीलकम् - ६१८ स्तो-१०६
   पंचमुखी हनुमान स्तोत्र - ६१८ स्तो-१०७
   पांडुरंग स्तवराज स्तोत्र - ६१८ स्तो-१०८
   प्रपंचयाग - ६१८ स्तो-१०९
   प्रदोषकाल स्तोत्र - ६१८ स्तो-११०
   प्रदोशस्तोत्र - ६१८ स्तो-१११
   प्रदोष स्तोत्र - ६१८ स्तो-११२
   प्रदोष स्तोत्र - ६१८ स्तो-११३
   प्रज्ञावर्धन स्तोत्र - ६१८ स्तो-११४
   प्रज्ञावर्धन स्तोत्र - ६१८ स्तो-११५
   प्रज्ञावृद्धी स्तोत्रम् - ६१८ स्तो-११६
   प्रातःस्मरणम् - ६१८ स्तो-११७
   बटुभैरव स्तवराज - ६१८ स्तो-११९
   ब्रम्हस्तुती - ६१८ स्तो-१२०
   ब्रम्हस्तुती - ६१८ स्तो-१२१
   रामकृष्णकृत भगवती स्तवनम् - ६१८ स्तो. १२४
   भजगोविंदम् - ६१८ स्तो. १२५
   भवानीष्टक - ६१८ स्तो. १२६
   भारत सावित्री - ६१८ स्तो. १२७
   भीष्मस्तवराज - ६१८ स्तो. १२८
   भीष्मस्तवराज - ६१८ स्तो. १२९
   भीष्मस्तवराज - ६१८ स्तो. १३०
   पद्मनाभी भुवनेश्वरी स्तोत्र भाष्य - ६१८ स्तो. १३१
   भैरवाष्टक - ६१८ स्तो. १३२
   मल्लारीस्तोत्र - ६१८ स्तो. १३३
   विष्णूनामाष्टकम् - ६१८ स्तो. १३४
   महामार्याष्टक - ६१८ स्तो. १३५
   महालक्ष्मी अष्टक - ६१८ स्तो. १३६
   महालक्ष्मी पंजर - ६१८ स्तो. १३७
   पुष्पदंत महिम्न स्तोत्र - ६१८ स्तो. १३८
   महिम्न (त्रुटीत) - ६१८ स्तो. १४०
   महिम्न स्तोत्र - ६१८ स्तो. १४१
   महिम्न स्तोत्र - ६१८ स्तो. १४२
   महिम्न स्तोत्र - ६१८ स्तो. १४३
   महिम्न सटीक (अपूर्ण) - ६१८ स्तो. १४४
   महिम्न (सटीक व छापिल) - ६१८ स्तो. १४५
   महिम्न - ६१८ स्तो. १४६
   महेश्वर स्तोत्रम् - ६१८ स्तो. १४७
   मानसपूजा - ६१८ स्तो. १४८
   यमुनाष्टकम् - ६१८ स्तो. १४९
   राघवेंद्र स्तोत्र - ६१८ स्तो. १५०
   राघवेंद्र स्तोत्रम् - ६१८ स्तो. १५१
   विश्वमित्र विरचित रामरक्षा - ६१८ स्तो. १५२
   रामरक्षा - ६१८ स्तो. १५३
   रामरक्षा - ६१८ स्तो. १५४
   रामरक्षा - ६१८ स्तो. १५५
   रामरक्षा - ६१८ स्तो. १५६
   संध्यारामरक्षा - ६१८ स्तो. १५७
   रामचंद्रस्तवराज - ६१८ स्तो. १५८
   रामचंद्रस्य वेदपाद्भिद् स्तोत्र - ६१८ स्तो. १५९
   रामलिलालता - ६१८ स्तो. १६०
   रामस्तवराज - ६१८ स्तो. १६१
   रामार्या शतक - ६१८ स्तो. १६२
   रामाष्टकम् - ६१८ स्तो. १६३
   रामाष्टकम् - ६१८ स्तो. १६४
   रंगाष्टक - ६१८ स्तो. १६५
   श्री रंगाष्टकम् - ६१८ स्तो. १६६
   लघूतारतम्य स्तोत्र - ६१८ स्तो. १६७
   लक्ष्मीव्यंकटेश स्तोत्र - ६१८ स्तो. १६८
   लक्ष्मीसूक्त - ६१८ स्तो. १६९
   लक्ष्मीस्तोत्र - ६१८ स्तो. १७१
   वायूस्तुती - ६१८ स्तो. १७२
   वराहस्तोत्र - ६१८ स्तो. १७३
   वासुदेवाष्टक - ६१८ स्तो. १७४
   विश्वेश्वर स्तोत्र - ६१८ स्तो. १७५
   विष्णूपंजर स्तोत्र - ६१८ स्तो. १७६
   विष्णूपंजर - ६१८ स्तो. १७७
   विष्णूपंजर स्तोत्र - ६१८ स्तो. १७८
   विष्णूपंजर स्तोत्र - ६१८ स्तो. १७९
   विष्णूपंजर स्तोत्र - ६१८ स्तो. १८०
   विष्णूप्रतिष्ठा - ६१८ स्तो. १८१
   विष्णूस्तव - ६१८ स्तो. १८२
   विष्णूस्तवराज - ६१८ स्तो. १८३
   विष्णुसहस्त्रनामावली - ६१८ स्तो. १८४
   वेदान्त स्तोत्र - ६१८ स्तो. १८५
   व्यास गद्यमाला - ६१८ स्तो. १८६
   व्यंकटष्टकम् - ६१८ स्तो. १८७
   व्यंकटेश स्तोत्र - ६१८ स्तो. १८८
   शतपराधन निरूपण स्तोत्र - ६१८ स्तो. १८९
   शत्रुविध्वंसिनी स्तोत्र - ६१८ स्तो. १९०
   शनि स्तोत्र - ६१८ स्तो. १९१
   शनैश्वर स्तोत्र - ६१८ स्तो. १९२
   शनैश्वर विनाशक स्तोत्र - ६१८ स्तो. १९३
   रामरक्षा - ६१८ स्तो. १९४
   शाळग्राम स्तोत्र - ६१८ स्तो. १९५
   शिव शिव शिवशंभो श्री महादेव - ६१८ स्तो. १९६
   शिवानंद लहरी - ६१८ स्तो. १९७
   शिवानंद लहरी (छापिल) - ६१८ स्तो. १९८
   शिवार्या - ६१८ स्तो. १९९
   शिवपंचक स्तोत्रम - ६१८ स्तो. २००
   शिवभुजंगाष्टकम् - ६१८ स्तो. २०१
   शिवमंजरी - ६१८ स्तो. २०२
   शिवरक्षा स्तोत्र - ६१८ स्तो. २०३
   शिवषडक्षर स्तोत्र - ६१८ स्तो. २०४
   शिवषडक्षर स्तोत्र - ६१८ स्तो. २०५
   शिवषडक्षर स्तोत्र - ६१८ स्तो. २०६
   उपमन्यू स्तोत्र - ६१८ स्तो. २०७
   धर्मराज स्तुती - ६१८ स्तो. २०८
   नारायण पंडिताचार्यकृत - ६१८ स्तो. २०९
   शिवस्तोत्र - ६१८ स्तो. २१०
   शिवस्तोत्र - ६१८ स्तो. २११
   उपमन्यूस्तव - ६१८ स्तो. २१२
   रामकिंकरकृत शिव स्तोत्र - ६१८ स्तो. २१३
   शिवापराध स्तोत्रम् - ६१८ स्तो. २१४
   शिवापराध स्तोत्र - ६१८ स्तो. २१५
   अपामार्जन स्तोत्र - क-हाड - ६१८ स्तो. २१६
   शितलाष्टक स्तोत्र - ६१८ स्तो. २१७
   शितलाष्टक स्तोत्र संपूर्ण - ६१८ स्तो. २१८
   शीतलाष्टक - ६१८ स्तो. २१९
   शितला स्तोत्र - ६१८ स्तो. २२०
   शंकरमालाष्टक - ६१८ स्तो. २२१
   शंकर स्तोत्र - ६१८ स्तो. २२२
   सदाशिव स्तोत्र - ६१८ स्तो. २२३
   सदाशिव स्तोत्र - ६१८ स्तो. २२४
   सप्तशति स्तोत्रपाठ विधि - ६१८ स्तो. २२५
   क्रोडतंत्रस्य - सप्तशति पत्रकार - ६१८ स्तो. २२६
   सप्तशती (त्रुटीत) - ६१८ स्तो. २२७
   सप्तशती - ६१८ स्तो. २२८
   सर्वमंत्रोत्क्लील स्तोत्र - ६१८ स्तो. २२९
   सर्वमन्त्रोत्कीलन स्तोत्र - ६१८ स्तो. २३०
   श्री सरस्वती स्तोत्र - ६१८ स्तो. २३१
   सरस्वती स्तोत्र - ६१८ स्तो. २३२
   सरस्वती स्तोत्र दशश्लोकी - ६१८ स्तो. २३३
   सर्वशापविमोचन स्तोत्र - ६१८ स्तो. २३४
   सावित्री स्तोत्र - ६१८ स्तो. २३५
   सिद्धलक्ष्मी स्तोत्र - ६१८ स्तो. २३६
   सिद्धलक्ष्मी स्तोत्रे - ६१८ स्तो. २३७
   सिद्धलक्ष्मी स्तोत्रे - ६१८ स्तो. २३८
   सूर्यनारायण स्तोत्र - ६१८ स्तो. २३९
   कवीराजकृत शंकराचार्य विरचीत सौंदर्य लहरी स्तोत्र - ६१८ स्तो. २४०
   सौंदर्यलहरी स्तोत्र - ६१८ स्तो. २४१
   संध्याष्टक स्तोत्र - ६१८ स्तो. २४२
   स्तोत्र संग्रह - ६१८ स्तो. २४३
   स्तोत्रसंग्रह - ६१८ स्तो. २४४
   स्तोत्र संग्रह - ६१८ स्तो. २४५
   संस्कृत स्तोत्रे - ६१८ स्तो. २४६
   हनुमत्स्तोत्रम् - ६१८ स्तो. २४७
   हृदयग्रीव व गंगाष्टक स्तोत्र - ६१८ स्तो. २४८
   हरिहर स्तोत्र - ६१८ स्तो. २४९
   हरिनाममाला स्तोत्र - ६१८ स्तो. २५०
   हनुमत वडवानल स्तोत्र - ६१८ स्तो. २५१
   ज्ञानेश्वराष्टक - ६१८ स्तो. २५२
   अच्युताष्टक स्तोत्र - ६१८ स्तो. २५३
   अन्नपूर्णा स्तोत्र - ६१८ स्तो. २५४
   अपामार्जन स्तोत्र - ६१८ स्तो. २५५
   आपामार्जन - ६१८ स्तो. २५६
   कर्पूर स्तोत्र - ६१८ स्तो. २५७
   गणपति स्तोत्र - ६१८ स्तो. २५८
   गोसावित्री - ६१८ स्तो. २६०
   तारास्तोत्र लिखीत पत्र - ६१८ स्तो. २६१
   गोविंद दामोदर माधवेती - ६१८ स्तो. २६२
   गणपति स्तोत्र - ६१८ स्तो. २६३
   शंकराचार्यकृत गंगाष्टक - ६१८ स्तो. २६४
   द्वादश स्तोत्रम् - ६१८ स्तो. २६५
   बटुकभैरव स्तोत्र - ६१८ स्तो. २६६
   बटुक भैरव स्तोत्र - ६१८ स्तो. २६७
   बटुक भैरव स्तोत्र - ६१८ स्तो. २६८
   महालक्ष्मी स्तोत्र - ६१८ स्तो. २६९
   महिम्न स्तोत्र - ६१८ स्तो. २७०
   पुष्पदंत विरचित स्तोत्र - ६१८ स्तो. २७१
   रामआर्या स्तोत्र - ६१८ स्तो. २७२
   श्री सप्तशती - ६१८ स्तो. २७३
   सरस्वती स्तोत्र - ६१८ स्तो. २७६
   गंगाष्टक मातृविलाप व पाने - ६१८ स्तो. २७७
   प्रत्यंगीरा स्तोत्र - ६१८ स्तो. २७८
   स्तोत्राणि - ६१८ स्तो. २७९
   अष्टोत्तर शतभैरव स्तोत्र - ६१८ स्तो. २८०
   भैरवाष्टक स्तोत्र - ६१८ स्तो. २८१
   भास्कराचार्यकृत - सप्तशतीगुप्तवटीका - ६१८ स्तो. २८२
   प्रातःस्मरण पंचायतन स्तोत्र - ६१८ स्तो. २८३
   उच्चिष्टमातंगी सहस्त्रनाम - ६१८ - स्तो. २८४
   कालीका शतनाम - ६१८ - स्तो. २८५
   कृष्ण नामामृत स्तोत्र - ६१८ - स्तो. २८६
   कृष्ण १०८ नाम - ६१८ - स्तो. २८७
   कृष्ण १०८ नाम स्तोत्र - ६१८ स्तो. २८८
   कृष्णाष्टोत्तर शतनामानी - ६१८ - स्तो. २८९
   अथकृष्णायाष्टोत्तर शतनामानी - ६१८ स्तो. २९०
   कृष्णाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र - ६१८ - स्तो. २९१
   कृष्णाष्टोत्तर शतनामावली - ६१८ - स्तो. २९२
   आदिनाथकृत कक्कारादिकाली सहस्त्रनाम - ६१८ - स्तो. २९३
   कालीका सहस्त्र नामसार स्तोत्र - ६१८ स्तो. २९४
   काली सहस्त्रनाम - ६१८ - स्तो. २९५
   केदारनामसहस्त्र - ६१८ - स्तो. २९६
   नामावली स्तोत्र - ६१८ स्तो. २९७
   गणेश स्तवराज - ६१८ स्तो. २९८
   गणेश सहस्त्रनाम - ६१८ स्तो. २९९
   गणेश सहस्त्रनाम - ६१८ स्तो. ३००
   गणेश सहस्त्रनाम - ६१८ स्तो. ३०१
   गणपति सहस्त्रनामावली - ६१८ - स्तो. ३०२
   गणपति सहस्त्रनामावली - ६१८ - स्तो. ३०२ - १
   रुद्रयामलोक्त गणपतिसहस्त्रनाम - ६१८ - स्तो. ३०४
   गणेश सहस्त्रनाम - ६१८ - स्तो. ३०५
   श्रीगुरु सहस्त्रनाम - ६१८ - स्तो. ३०६
   गायत्री सहस्त्रनाम - ६१८ - स्तो. ३०७
   गोपालकृष्ण सहस्त्रनाम - ६१८ - स्तो. ३०८
   गोपाल सहस्त्रनाम - ६१८ - स्तो. ३०९
   गंगा सहस्त्रनाम - ६१८ - स्तो. ३१०
   गंगा सहस्त्रनाम - ६१८ - स्तो. ३११
   गंगा सहस्त्रनाम - ६१८ - स्तो. ३१२
   जगदंब नामानी - ६१८ - स्तो. ३१३
   तुलजा सहस्त्रनाम - ६१८ - स्तो. ३१४
   दत्तात्रय सहस्त्रनाम - ६१८ - स्तो. ३१५
   दत्तात्रय सहस्त्रनाम - ६१८ - स्तो. ३१६
   नाथविरचित दक्षिणकाली - ६१८ - स्तो. ३१७
   देवी सहस्त्रनाम - ६१८ - स्तो. ३१८
   नामावली - ६१८ स्तो. ३१९
   नामसहस्त्र (देवीचे स्तोत्र) - ६१८ - स्तो. ३२०
   वनसंकरीत सहस्त्रनाम  - ६१८ - स्तो. ३२१
   बाला त्रिपुरसुंदरी - ६१८ स्तो. ३२२
   भवानी सहस्त्र स्तोत्रे - ६१८ - स्तो. ३२३
   भवानी सहस्त्रनाम - ६१८ स्तो. ३२४
   भवानी सहस्त्रनाम - ६१८ स्तो. ३२५
   भवानी सहस्त्रनाम - ६१८ - स्तो. ३२६
   भवानी सहस्त्रनाम - ६१८ स्तो. ३२७
   भवानी सहस्त्रनाम - ६१८ स्तो. ३२८
   मल्हारी सहस्त्रनाम - ६१८ - स्तो. ३२८
   भवानी सहस्त्रनाम - ६१८ - स्तो. ३२९
   भवानी सहस्त्रनाम - ६१८ स्तो. ३३०
   भुवनेश्वरी नामावली - ६१८ - स्तो. ३३१
   महागणपति सहस्त्रनाम - ६१८ स्तो. ३३२
   महागणपति सहस्त्रनाम - ६१८ - स्तो. ३३३
   मल्हारी सहस्त्रनाम - ६१८ - स्तो. ३३४
   मल्हारी सहस्त्रनाम - ६१८ स्तो. ३३५
   मल्हार सहस्त्रनाम - ६१८ - स्तो. ३३६
   मल्हारी सहस्त्रनाम - ६१८ - स्तो. ३३७
   महादेव सहस्त्रनाम - ६१८ - स्तो. ३३९ 
   महालसा सहस्त्रनाम - ६१८ स्तो. ३४०
   महालसंबा सहस्त्रनाम - ६१८ स्तो. ३४१
   मांगिशाष्टक - ६१८ - स्तो. ३४२
   योगेश्वरी सहस्त्रनाम - ६१८ स्तो. ३४३
   रघुनाथ सहस्त्रनाम - ६१८ स्तो. ३४४
   रघुनाथ १०८ नाम - ६१८ स्तो. ३४५
   रघुनाथ सहस्त्रनाम - ६१८ - स्तो. ३४६
   राम सहस्त्रनाम - ६१८ स्तो. ३४७
   रामरक्षा व राम १०८ नाम - ६१८ स्तो. ३४८
   रेणुका सहस्त्रनाम स्तोत्र - चाफळ - ६१८ स्तो. ३४९
   रेणुका सहस्त्रनाम - ६१८ - स्तो. ३५०
   रवळनाथ सहस्त्रनाम - ६१८ स्तो. ३५१
   लक्ष्मी सहस्त्रनाम - ६१८ स्तो. ३५२
   लक्ष्मी सहस्त्रनाम - ६१८ स्तो. ३५३
   विष्णुसहस्त्रनाम भाष्य - ६१८ स्तो. ३५४
   विष्णुसहस्त्रनाम भाष्य - ६१८ स्तो. ३५५
   विष्णुसहस्त्रनाम भाष्य - ६१८ स्तो. ३५६
   विष्णुसहस्त्रनाम - ६१८ स्तो. ३५७
   विष्णुसहस्त्रनाम - ६१८ स्तो. ३५८
   विष्णुसहस्त्रनाम - ६१८ स्तो. ३५९
   विष्णुअष्टादशनाम - ६१८ स्तो. ३६०
   विष्णुसहस्त्रनाम - ६१८ स्तो. ३६१
   विष्णुसहस्त्रनाम - ६१८ स्तो. ३६२
   विष्णुसहस्त्रनाम - ६१८ स्तो. ३६३
   विष्णुनामस्तव - ६१८ स्तो. ३६५
   विष्णुसहस्त्रनाम - ६१८ स्तो. ३६६
   विष्णुसहस्त्रनाम - ६१८ स्तो. ३६७
   विष्णु सहस्त्र नामावली - ६१८ स्तो. ३६८
   विष्णु सहस्त्र नामावली - ६१८ स्तो. ३६९
   विष्णुसहस्त्रनाम - ६१८ स्तो. ३७०
   विष्णुनामाष्टक - ६१८ स्तो. ३७१
   विष्णुसहस्त्रनाम - ६१८ स्तो. ३७२
   विष्णुनामाष्टक स्तोत्र - ६१८ स्तो. ३७३
   विष्णुसहस्त्रनाम - ६१८ स्तो. ३७४
   विष्णुसहस्त्रनाम - ६१८ स्तो. ३७५
   विष्णुसहस्त्रनाम - ६१८ स्तो. ३७६
   व्यंकटेश नामावली - ६१८ स्तो. ३७७
   व्यंकटेश सहस्त्र नाम - ६१८ स्तो. ३७८
   शिवसहस्त्रनाम - ६१८ स्तो. ३७९
   शिवसहस्त्रनाम श्लोकानुक्रम - ६१८ स्तो. ३८०
   शिवसहस्त्रनाम - ६१८ स्तो. ३८१
   शिवसहस्त्रनाम - ६१८ स्तो. ३८२
   शिवसहस्त्रनाम (त्रुटीत) - ६१८ स्तो. ३८३
   शिवसहस्त्रनामावली - ६१८ स्तो. ३८४ - ८५
   शिवसहस्त्रनाम - ६१८ स्तो. ३८६
   शिवसहस्त्रनामावली - ६१८ स्तो. ३८७
   नामावली - ६१८ स्तो. ३८८
   शिवरहस्य अथवा शिवशक्ती  - ६१८ स्तो. ३८९
    शिव नामावली - ६१८ स्तो. ३९०
    शिवनामावली - ६१८ स्तो. ३९१
    शिव १०८ नाम - ६१८ स्तो. ३९२
    शिवअष्टोत्तर नामावली - ६१८ स्तो. ३९३
    शिवअष्टोत्तर नामावली - ६१८ स्तो. ३९४
    सप्तशती पाठांगत्वेन नामानि - ६१८ स्तो. ३९५
    सरस्वती द्वादशनाम - ६१८ स्तो. ३९६
    विलोर्दीव्य सहस्त्रनाम स्तोत्र - ६१८ स्तो. ३९७
    सूर्य सहस्त्रनाम - ६१८ स्तो. ३९८
    सूर्य सहस्त्रनामावली - ६१८ स्तो. ३९९
    सूर्यनारायण अष्टोत्तर शत - ६१८ स्तो. ४००
    सूर्यअष्टोत्तर शत नामावली - ६१८ स्तो. ४०१
    हनुमान शतकम् - ६१८ स्तो. ४०२
    गंगा सहस्त्रनाम - ६१८ स्तो. ४०३
    भगीरथी सहस्त्रनाम - ६१८ स्तो. ४०४
    विष्णुसहस्त्रनाम - ६१८ स्तो. ४०५
    शिवसहस्त्रनाम - ६१८ स्तो. ४०६
    शंकराचार्य कृत स्तोत्रे - ६१८ स्तो. ४०७
    देवी विधान - ६१८ स्तो. ४०८
    देवी पूजा - ६१८ स्तो. ४०९
    अपामार्जन स्तोत्र - ६१८ स्तो. ४१०
    श्रीकवचार्गला कीलक - ६१८ स्तो. ४११
    सप्तशती - ६१८ स्तो. ४१२
    सप्तशती - ६१८ स्तो. ४१३
    सप्तशती स्तोत्र - ६१८ स्तो. ४१४
    आनंदरायाष्टक - ६१८ स्तो. ४१५
  शंकराचार्य कृत श्री कृष्णाष्टक - ६१८ स्तो. ४१६
    मन्यूसूक्त - ६१८ स्तो. ४१७
    स्फुट श्लोक - ६१८ स्तो. ४१८
    श्रीहरीराय विरचित श्रीरामाचन सरणी - ६१८ स्तो. ४१९
    पूजालक्षण उद्यमाजप होम - ६१८ स्तो. ४२०
    विष्णुस्तोत्र क-हाड - ६१८ स्तो. ४२१
    संस्कृत स्तोत्रे - ६१८-स्तो-५२७
    प्रातस्मरणं