दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
सप्तसुत्रचत्वारी संध्या
   

संस्कृत विभाग : संन्यास पद्धती