दुर्मिळ कागदपत्रे  

   

संस्कृत विभाग - संन्यास पद्धती

श्रीअच्युताश्रमस्यन्यास
सप्तसुत्रचत्वारी संध्या
संन्यास पद्धती
पंचमाश्रम निरूपणम्
१०
समाधि उत्सर्ग प्रयोग
   

संस्कृत विभाग : संन्यास पद्धती