दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
फाल्गुन महात्म्य
६१९ - ४२
   

संस्कृत विभाग : महात्म्य