दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
प्रयाग महात्म्य
६१९ - ४१
   

संस्कृत विभाग : महात्म्य