दुर्मिळ कागदपत्रे  

   

संस्कृत विभाग - पुराण

श्री ब्रम्हांड पुराणे 
४१० पु. ८२
विष्णुपुराणे प्रथमांश 
४१० पु. ९८
रामपंचरत्न 
४१० पु. ८९
वराह पुराणे
४१० पु. १००
ललितोपाख्यान 
४१० पु. ९१
पुराण संख्या 
४१० पु. २९
   

संस्कृत विभाग : पुराण  

   अद्भुतरामायण - ४१० पु. ७
   आनंदतिर्थ महाभारत निर्णयम - ४१० पु. ८
   कालीकल्प - ४१० पु. ११
   गणेशीसंहितांतर्गत श्लोक - ४१० पु. १९
   गणपति खंड व ब्रम्ह खंड - ४१० पु. २०
   गजेंद्रमोक्ष भागवत (त्रुटीत) - ४१० पु. २१
   गरुड पुराण (छापील) - ४१० पु. २२
   गरुड पुराण प्रेतकल्प - ४१० पु. २३
   पुतना विधानम - ४१० पु. ३०
   ब्रम्हस्तुती - ४१० पु. ३६
   ब्रम्होत्तर खंड - ४१० पु. ३७
   भक्ती कल्प द्रुम - ४१० पु. ३८
   भक्तीकल्प द्रुम - ४१० पु. ३९
   भक्ती रत्नावली - ४१० पु. ४०
   भक्तीविष्णू पदी - ४१० पु. ४२
   चतुःश्लोकी भागवत - ४१० पु. ४३
   चतुःश्लोकी भागवत - ४१० पु. ४४
   भागवत तात्पर्यदिपीका  - ४१० पु. ५०
   भागवत एकादश स्कंध - प्रथमोध्याय - ५१
   भागवत दशम पुर्वार्ध - ४१० पु. ५२
   भागवत दशम एकादश - ४१० पु. ५३
   भागवत रासक्रिडा - ४१० पु. ५५
   वेदस्तुती भागवतांतर्गत - ४१० पु. ५६
   अश्वमेदीका पर्व - ४१० पु. ६३
   श्री ब्रम्हांड पुराणे - ४१० पु. ८२
   रामपंचरत्न - ४१० पु. ८९
   ललितोपाख्यान - ४१० पु. ९१
   विष्णुपुराणे प्रथमांश - ४१० पु. ९८
   वराह पुराणे - ४१० पु. १००
   पुराण संख्या - ४१० पु. २९