दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
शंकराचार्य देवी पूजा
१११
   

संस्कृत विभाग : पुराणोक्त - पूजा