दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
दक्षिणकाली पूजा
४०
   

संस्कृत विभाग : पुराणोक्त - पूजा