दुर्मिळ कागदपत्रे  

   

संस्कृत विभाग - धर्मशास्त्र

त्रुटीत ग्रंथ - १०
संकल्प व त्यास - १९
यज्ञोपविते - १२
संन्यासयोग - २२
पंचमारण्यकम
प्रतिमणि ग्रंथीका - ३२
   

संस्कृत विभाग : धर्मशास्त्र  

   त्रुटीत ग्रंथ - १०
   यज्ञोपविते - १२
   अशौचनिर्णय - १५
   निरनिराळ्या कर्मांचे संकल्प याद्या - १९
   संन्यासयोग पट्टविधि - २२
   प्रतिमणि ग्रंथीका - ३२
   स्त्रीवपन विधि - ४४
   तिर्थविधि - ७५
   तिर्थविधि - ७६
   तीर्थविधी - ८०
   नारायण भट्ट प्रयोग रत्न - ३७९१
   काशीनाथ भांड - आपस्तंबान्हीक
   जलाशयोत्सर्ग मयूरव
   कर्मविपाक -१
   कर्मविपाक - २
   कर्मविपाक -३
   कायस्थ धर्म प्रदीप - गागाभट्टी
   कायस्थ परभू धर्मादर्श - थत्थोपनामकेज कृत
   कृत्यरत्नावली
   नारायण - धर्मप्रवृत्ती
   पंचमारण्यकम
   प्रतिष्ठा मयूरव
   समान क्रिया विचार
   शिवराज प्रशस्ती व कायस्थधर्मदीप-गागाभट्टी
   स्वप्नाध्याय
   त्रिंशत श्लोकी