दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
शकावली जंत्री
   

मोडी विभाग : जंत्री